Landskabsprojektet for Mariendals have omfatter i hovedtræk følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding og tilhørende aptering
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder
Afvanding i terræn, linjeafvanding og sokkelaffugtere
Kantafgrænsning i beton og stål
Terrænmure
Trapper og ramper
Grønne tage
Inventar,cykelstativer
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel