I samarbejde med Combi Byg A/S udfører vi Landskabsprojektet for nyt børnehus i lejre  somi hovedtræk omfatter  følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder
Afvanding i terræn
Legeplads montage
Trapper og ramper
Hegnsarbejde
Inventar
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel

 

Vi glæder os meget til Samarbejdet

Nyt børnehus i Lejre