Snerydning og saltning forbindes ofte med irritation og besvær, men er en højest nødvendig opgave, som skal foretages i vinterhalvåret. Påtages ansvaret for snerydning og saltning ikke, kan det medføre gener og store konsekvenser. Grunden vil forekomme ufremkommelig og usikker, hvilket kan medføre usikker færdsel, menneskelig tilskadekomne og økonomisk risiko og evt. tab.


Snerydning Roskilde

Snerydning og saltning med omtanke

Det er meget vigtigt for os at passe på naturen og derved skåne miljøet, hvorfor vi “stryger med omtanke”. Vi anvender den nødvendige mængde salt, så belægningen fremstår tør og sikker. Vi er meget påpasselige med hvor saltet rammer og stryger derfor ikke i bede, træer og buske.

Tilbud på snerydning og saltning

Ønsker du mere information eller et uforpligtende tilbud på den årlige snerydning og saltning, er du velkommen til at kontakte os.