LAR er udviklet som en del af skybrudsikringen og håndtering af de tiltagende mængder vand som kommer. I Danmark er mængden af regnvand og antallet af skybrud tiltaget de sidste 10 år. Denne udvikling giver store udfordringer i byerne med det danske kloaksystem. Kapaciteten i de gamle rør ikke er egnet til den store mængde vand som kommer ved skybrud og mange grønne områder er udskiftet med befæstede arealer, som herved leder større mængder regnvand til vores kloakker.
Denne prioritering af anlæg som vi har set fra 1950’erne og frem til i dag, har haft den konsekvens at vores kloaksystemer ved skybrud opstuver og spildevand trænger op til gadeniveau og ind i kældre. Derfor er vi meget bevidste om, at vi som professionelle må træde frem og rådgive, således at du får en sikker løsning for din bolig, mindsker risikoen for op stuvninger og tilmed også til gavn for vores miljø.


Hvad er LAR

LAR er en forkortelse af “Lokal Afledning af Regnvand” og som navnet ligger op til, skal regnvandet håndteres på egen grund ved at lade det nedsive naturligt i stedet for det ledes ud til kloakken. Dermed minimeres presset på kloakken, samt chancen for tilbageløb og de gener sådanne medfører. Ved at lade vandet nedsive naturligt i stedet for i kloakken, tilsikres en fordel yderligere, da vi tilføre ekstra ressourcer til vores grundvand.

Jordbundsforbedringer i Roskilde

Passioneret LAR-samarbejdspartner med stor ekspertise

Med os finder du en troværdig og meget kompetent samarbejdspartner indenfor LAR.
Udover at være uddannede som anlægsgartner og have lange erfaring indenfor faget, er vi herudover eksaminerede regnvandskonsulenter ved Københavns universitet. Vi er også en aktiv del af det innovative netværk “Vand i byer”, hvis opgave er, at finde de helt optimale løsninger. Vi besidder stor viden og ekspertise og er meget passionerede omkring dette felt, hvorfor du trygt kan vælge os som samarbejdspartner til dit LAR-projekt.

Tilbud og rådgivning til din LAR-løsning

Vi vil meget gerne rådgive omkring mulighederne indenfor LAR og finde en skræddersyet løsning til dig og din grund. Kontakt os her for yderligere information eller et uforpligtende tilbud.