Før i tiden var en standard kloakløsning at lede spildevand og regnvand ud til kloaksystem via samme ledning. Det betyder, at vandet som kommer indvendigt fra huset (toiletter, vaske, bad, opvaskemaskine og vaskemaskine m. fl.) blandes i kloakledningen med regnvandet, som kommer fra taget via nedløbsrøret og ledes sammen ud til kloaksystemet.
Kapaciteten på det danske kloaksystem, er ikke gearet til den tiltagende mængder regnvand, hvorfor vi oplever et massivt pres på kloakken og oversvømmede kloakker forekommer.
En kloakseparering imødekommer denne problemstilling, hvorfor flere og flere kommuner vælger denne miljøbevidste løsning og kræver påbud om udførelse hos den enkelte borger.


Hvad er kloakseparering

En kloakseparering er en separering af kloakledningen, så denne består af to ledninger (2-stringssystem) i stedet for én. Dette etableres med formål at separere spildevand og regnvand, så der forekommer én kloakledning til spildevand og én til regnvand. Spildevandet ledes fortsat ud til klokken og videre til rensningsanlægget, hvorimod regnvandet ledes direkte til en recipient, såsom vandløb, søer eller ud i havet.

Kloak kloakseparering København

Kloakseparering er lovpligtigt i flere kommuner

Flere og flere kommuner har gjort det lovpligtigt at have kloakseparering på grunden. Ansvaret ligger hos den enkelte grundejer og skal udføres af autoriserede kloakmestre. Er du i tvivl om hvorvidt kloakseparering er lovpligtigt på din grund, kan du finde svar hos din pågældende kommune.
Skal du have lavet en kloakseparation, kan du trygt benytte os som leverandør heraf.

Tilbud på kloakseparering

Som autoriseret kloakmester, med en kompromisløs tilgang om at høj kvalitet og solid god løsning går hånd i hånd, vil din kloak være i trygge hænder hos os. Ønsker du mere information om hvad vi kan tilbyde eller et uforpligtende tilbud på kloakseparering og rådgivning herfor, er du velkommen til at kontakte os.