Vælger du at få etableret et regnbed, opnår du en LAR-løsning, som både er smuk, praktisk og miljøbevidst. Du får en løsning, hvor dit regnvand hurtigt ledes væk, og nedsiver på en naturlig og miljøbevidst måde, hvorfor kloaksystemet skånes.
Et regnbed er desuden en af de dekorative løsninger indenfor LAR med uanede af muligheder.


Hvad er et regnbed?

Et regnbed er en smuk og dekorativ LAR-løsning og er økonomisk set en af de mere overkommelige LAR-løsninger at etablere.
Regnbedet er typisk et almindeligt beplantet bed, som tilsættes lidt praktik i form af et nedsivningselement og transportveje.

Regnbedets formål er, at modtage regnvandet fra enten tag eller befæstede arealer og lade det nedsive naturligt på jorden. Herved imødekommes tanken bag LAR, da regnvandet anvendes lokalt på egen grund.
Beplantningen i regnbedet skal kunne tåle såvel tørke som våde perioder og kan bestå af mange forskellige typer planter, blomster, træer og buske. Regnbedet og dets beplantning medvirker desuden til et godt miljø og en delvis rensning af regnvandet før nedsivning, hvor det placeres.

Hvordan fungere et regnbed?

Regnvandet fra taget på en bygning, en terrasse eller lignende steder hvor regnvandet modtages, ledes via transportveje hen til regnbedet. Regnvandet fordeles i bedet, så vandet siver stille og roligt ned i jorden og forsvinder med det samme.

Har du en grund med særligt anlæg for massiv ophobning af regn, kan en wardiløsning med fordel etableres. Her kombineres regnbedet med et andet nedsivningselement f.eks. faskine, hvorfor nedsivningen understøttes og store mængder vand kan håndteres.

Udførelse forhave af Aldersrogade

Ansøg kommunen om etablering af regnbede

Inden etablering af regnbed er det vigtigt at kontakte og ansøge kommunen herom. Grundlæggende forholdsregler såsom, hvor højt grundvandsspejlet står på grunden, i forhold til minimumsafstand fra nedsivningen til grundvandet, skal undersøges inden etablering. Dette er vigtigt, da det sikre at regnvandet kan sive ned og blive renset. Andre forholdsregler på grunden f.eks. mulige restriktioner i eventuel lokalplan m.fl. bør også undersøges inden etablering.
Ønsker I ikke selv at varetage dette, kan vi selvfølgelig også være jer behjælpelige med myndighedshåndteringen.

Tilbud på anlæggelse af regnbed

Ønsker du at anvende en LAR-løsning og har du brug for yderligere information om regnbede? Eller ønsker du et uforpligtende tilbud på rådgivning og anlæggelse af regnbede, er du meget velkommen til at kontakte os.