Opsætning af omfangsdræn med gravemaskine

Knud den storesvej- omfangsdræn

Udfordring: kunden havde indsivende vand i kælder

Opgave: udførelse af omfangsdræn samt isolering af kælder

Kunde: Grundejer forening

 


Havemur i træ

Brønshøjvej- støttemur

Udfordring: Eksisterende støttemur af træ var ved at rådne væk

Opgave: opførelse af ny støtte mur i egetræssveller

kunde: Københavns kommune

 

 

 

 

 


Støttemur i træ

Emdrupvej- Støttemur i egetræssveller

Udfordring : Kunden havde en udfordring med at eksisterende støttemur var rådden.

Opgave: Vi har hjulpet dem med at opsætte en ny egetræs svellemur.

Kunde: Københavns Kommune

Egetræsvelle støttemur


græsarmerings belægning

Chr. Hansen- p-plads

Kunden ønskede at udnytte et græs areal til parkering.

Græsarmeringsten

 


cykelskur og sandsten

Mariendalshave- renovering af udenomsarealer

Landskabsprojektet for Mariendals have omfatter i hovedtræk følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding og tilhørende aptering
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder
Afvanding i terræn, linjeafvanding og sokkelaffugtere
Kantafgrænsning i beton og stål
Terrænmure
Trapper og ramper
Grønne tage
Inventar,cykelstativer
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel


buske langs bolig

Dronning Olgasvej- nybyg

Landskabsprojektet for Dronning olgasvej omfatter i hovedtræk følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding og tilhørende aptering
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder herunder granit
Afvanding i terræn, linjeafvanding og sokkelaffugtere
Trapper og ramper
Inventar, cykelstativer
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel

 


Jordbundsanalyse Jordbundsforbedring Køge

Nyt Børnehus i Lejre

I samarbejde med Combi Byg A/S udfører vi Landskabsprojektet for nyt børnehus i lejre  somi hovedtræk omfatter  følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder
Afvanding i terræn
Legeplads montage
Trapper og ramper
Hegnsarbejde
Inventar
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel

 

Vi glæder os meget til Samarbejdet

Nyt børnehus i Lejre

https://youtu.be/Z_Auopbx_qU


udsigt over stenvænge

Bolig projekt Stenvænge

Bolig projekt Stenvænge

I samarbejde med Thormann A/S udfører vi Landskabsprojektet for Stenvænge som i hovedtræk omfatter i hovedtræk følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding og tilhørende aptering
Arbejdet omfatter mere specifikt følgende arbejder:
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder
Afvanding i terræn, linjeafvanding og sokkelaffugtere
Kantafgrænsning i beton og stål
Terrænmure
Trapper og ramper
Håndlister og værn
Inventar, skilte og forberedelse til nedgravede affaldscontainere
Belysningsanlæg ift. Placering 
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel


sti ved trappe

Italiensvej- sandsten

Kunden ønskede sig en have med et sydlandsk udseende. I samarbejde valgte vi at udfører opgave i sandsten med hård fuge.


Vandrende ved baghave

Nærheden-Det grønne aftryk

I hedehusene er vi i fuld gang med at anlægge et større projekt. Projektet er tegnet af SLA og udføres i samarbejde med CASA A/S. Plushusene vil skabe en grøn oase med fokus på regnvandshåndtering og det grønne aftryk.

Nybyggeri ved hedehuseneBaghave under konstruktion ved HedehuseneAnlægsgartneri terraforming