Ligesom grønne tage er grønne vægge en dekorativ løsning indenfor LAR. Udover at være en praktisk, smuk og miljøbevidst løsning, har grønne vægge også en beskyttende og god påvirkning for dit indeklima.


Hvad er en grøn væg?

Princippet ved grønne vægge er det samme som ved grønne tage, blot er det her facaden som anvendes i stedet for taget. Væggen beklædes med planter i specielle plantebakker som fastgøres på væggen.

Den grønne vægs egenskab og formål er, at optage dele af regnvandet, så vandtilførslen til kloakken mindskes.
Grønne vægge er sunde for vores miljø og fremstår særdeles dekorative.

Ønskes fuld udnyttelse af regnvandet og videreføring af den miljøbevidste tilgang, kan evt. overskydende regnvand fra grønne vægge ledes ned i et regnebed, nedsivningselement eller i en regnvandsbeholder.

Læs mere om disse her.

Grønne vægge København

Ansøg kommunen om etablering af grønne vægge

Ønsker du at få etableret en eller flere grønne vægge på din facade, er det vigtigt at kontakte og ansøge kommunen herom. Muligheder og begrænsninger for grunden skal afklares inden etablering, da forhold om f.eks. mulige restriktioner i en eventuel lokalplan for grunden mv. kan forekomme.
Ønsker I ikke selv at varetage dette, kan vi selvfølgelig også være jer behjælpelige med myndighedshåndteringen.

Tilbud på grønne vægge

Ønsker du mere information eller et uforpligtende tilbud på anlæggelse af grønne vægge, er du velkommen til at kontakte os.