At rotten bor i kloakken, er en kendsgerning, vi ikke kan komme udenom eller ændre på. Dog er det muligt at tage sine forholdsregler, så rotten ikke trænger ind og bosætter sig i ejendommen i stedet. En rottespærre i kloakken gør det umuligt for rotten, at trænge ind i ejendommen via kloakledningen fra kommunens hovedkloak.
Det generelle ansvar for rottebekæmpelse på offentlige arealer ligger hos den enkelte kommune. Som boligejer er du dog selv forpligtet til at rottesikre din kloakinstallation med f.eks. en rottespærre.


Hvordan fungerer en rottespærre?

En rottespærre er en installation i kloakstikledningen, som forhindrer rotterne i at trænge ind via hovedkloakken. Rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandsledninger, der danner afløb fra bygninger ud til hovedkloakken.
På rottespærren sidder en klap, som lukker tæt til kloakledningen, hvorfor det er umuligt for rotten at trænge ind. Spildevandet kan dog fortsat trænge igennem, da klappen kan åbnes ud men ikke ind.

Den model vi fortrækker at anvende er fra Nordisk Innovation TX11

Jordbundsanalyse Jordbundsforbedring København

Kampagnetilbud på opsætning af rottespær

Vi kører kampagne på rottesikring lige nu!
Benyt den aktuelle kampagne vi kører på opsætning af rottespær og sikre din kloak og ejendom mod indtrængende rotter allerede nu.
Tilbuddet indeholder;
Levering og montering af rottespær i stikledning

Pris:
Ø110 mm, 2700 kr. inkl. moms
Ø160 mm, 2700 kr. inkl. moms

 

Udover installation af rottespærren, tilbyder vi en serviceaftale med et årligt besøg, hvor vi kvalitetssikrer, at spærret fortsat sidder korrekt.

Tilbuddet indeholder;
kontrol af funktion af rottespær

Pris: 500 kr. inkl. moms/gang

 

Område: storkøbenhavn, midtsjælland

 

Obs: Såfremt at vi desværre ikke kan montere i kloakken forbeholder vi os rette til at fakturer 500 kr. inkl. moms for forgæves kørsel.

Yderligere tilbud på installation af rottespær

Ønsker du yderligere information eller et skræddersyet tilbud på installation af rottespærre, er du velkommen til at kontakte os.