I Danmark er mængden af regnvand og antallet af skybrud tiltaget de sidste 10 år. Det samme gør sig gældende for bebyggelsesprocenten. Denne udvikling giver store udfordringer for det danske kloaksystem, da kapaciteten i de gamle rør ikke er egnet til det store pres kloaksystemet udsættes for. Når kloakken skal yde over evne, kan det medføre kedelige gener såsom oversvømmelse og tilbageløb.
Regnvandsopsamling kan klart anvendes med fordel for at mindske presset på det lokale kloaksystem. Ved regnvandsopsamling ledes regnvandet fra taget og andre belægninger, hen i en regnvandsbeholder i stedet for ud til kloakken. Herved tilbageholdes regnvandet på egen grund og letter presset på kloakken.


Beplantning Køge

Vi etablerer din regnvandsopsamling

Nedgravningen og tilslutningen af regnvandsbeholderen varetager vi med fordel for dig. Såfremt det ønskes anskaffer vi opsamlingstanken for dig. De beholder vi anvender, er godkendte efter danske standarder og vores ekspertise sikrer, at de installeres korrekt. Beholderne kan fås i størrelsen; 4.000 – 20.000 liter. Levering og montering af regnvandsopsamling udføres kvalitetsmæssigt korrekt og vi kører ikke før det virker.

Vær miljøbevidst og få et tilbud på etablering af en regnvandsopsamler

Ønsker du at udnytte regnvandet bedre og bidrage til et bedre miljø, er du velkommen til at kontakte os for mere information. Vi laver også gerne et uforpligtende tilbud på etablering af regnvandsopsamling. Udfyld blot kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.