Fugt i vægge er uhensigtsmæssigt, generende og kan være sundhedsskadeligt, såfremt der dannes skimmelsvamp. Er der fugt i væggen er det ofte tydeligt at se, da væggen begynder at bule og få misfarvninger. Bliver misfarvningen til sorte plamager, er dette tegn på at fugten har sat sig og dannet skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan være yderst sundhedsskadelig og bør afhjælpes så snart den er opdaget.

For at hindre fugt i væggen eller afhjælpe et eksisterende fugtproblem anlægges et omfangsdræn. Omfangsdrænet kan reducere fugten fra væggene, så de bliver tørre igen.
Langs de fugtige vægge graver vi ned til 10 cm. under gulvet. Her etableres en drænkasse som opsamler vandet, leder det ned i et perforeret plastikrør og videre ud i sandfangs brønden. Ved denne løsning opsamles vandet i brønden i stedet for murene og fugten forsvinder i væggene.


Kloak kloakseparering Solrød

Høj kvalitet i både rådgivning og anlægning af omfangsdræn

Fugt i væggene og skimmelsvamp er ikke noget der bør tages let på, hvorfor valget for samarbejdspartner på anlæggelse af omfangsdræn skal laves med omhu.
Vi har mange års ekspertise og viden bag os indenfor feltet og udarbejder kun gode, solide og langtidsholdbare løsninger. Med os som samarbejdspartner, kan du trygt lade os klare opgaven.

Tilbud og rådgivning på anlæg af omfangsdræn

Ønsker du mere information eller et uforpligtende tilbud på anlæggelse af omfangsdræn, er du velkommen til at kontakte os.