Når et fladt terræn skal forvandles til smukke og ofte unaturlige kurver, som landskabsarkitekten har tegnet, kræver det stor præcision og viden – og den har vi. Vi rådgiver altid vores kunder om mulighederne og vigtigere endnu begrænsningerne for jordforholdende på den enkelte grund. Det er altafgørende for os at løsningen kvalitetssikres ned til mindste detalje, så det endelige produkt er langtidssikret og landskabsarkitektens flotte arbejde kommer til sin ret.


Hvad er jord- og terrænarbejde

Her er der tale om alle opgaver som indbefatter terræn- og jordarbejde. Det vil sige løsninger som i større eller mindre omfang kræver håndtering af jorden såsom gravearbejde ved fx belægninger og kloak, anlæg og bortskaffelse af jord m.fl.
Vi laver løsninger såsom almindelige eller nedsunkne legepladsbelægninger, opbyggelse af bakker og kuperet terræn, totalanlæggelse ved nybyggeri, regulering eller klargøring af terræn og anlæggelse af græsarealer og meget mere.

Jord- og terrænarbejde på Stevns

Tilbud på jord- og terrænarbejde

Har du et projekt som kræver jord- og terrænarbejde, er du meget velkommen til at kontakte os. Fortæl os mere om dit behov, så laver vi gerne et uforpligtende tilbud til dig.