Indenfor de senere år, ser vi at flere og flere vælger at få anlagt grønne tag på såvel store som mindre bygninger. Det er blevet et populær og bevidst valg, grundet den dekorative og miljøbevidste effekt grønne tage har.
Grønne tage er endnu en af de dekorative løsninger som kan anvendes indenfor LAR, hvorfor du får en løsning, hvor praktik, udsmykning og miljøbevidsthed går op i en højere enhed.


Hvad er grønne tage?

Grønne tage er kort fortalt tage med etablerede vandreservoirer, hvorpå plantemåtter med ønsket vegetation anlægges.
Det grønne tags egenskab og formål er, at optage og tilbageholde dele af regnvandet, så presset på kloakken mindskes ved store regnskyl og skybrud.
Et typisk grønt tag er et såkaldt Sedum-tag, opkaldt efter Sedum-planten som er en sukkulent, hvilket vil sige at planten, optager meget vand og kan i tørre perioder leve af den ophobet vandmængde i planten. Typisk bruges løsning hos boligforeninger, på skure eller garager. Det er et tiltag, som er meget oppe i tiden, da løsningen fremstår både dekorativt og meget miljøbevidst.
De grønne tage er i familie med grønne vægge, hvor det blot her er væggene som beplantes i stedet for taget. Opleves store mængder af regnvand og er bygningen til det, kan både et grønt tag og grønne vægge etableres.

Hvordan fungere grønne tage?

Regnvandet ligger sig i vandreservoiret, og vegetationen vil så gennem plantemåtterne opsuge vandet lidt efter lidt. Hermed begrænses mængden af regnvand, som ledes til kloakken, hvorfor grønne tage skåner kloaksystemet og hjælper miljøet.

Grønne tage kan forlænge tagets levetid, da laget af plantemåtter beskytter tagmaterialerne imod vejr, vind og UV-stråler.

Grønne tage Stevns

Ansøg kommunen om etablering af grønne tage

Inden etablering af et grønt tag er det vigtigt at kontakte og ansøge kommunen herom. Muligheder og begrænsninger for grunden skal undersøges inden etablering, da forhold om f.eks. mulige restriktioner i en eventuel lokalplan for grunden mv. kan forekomme.
Ønsker I ikke selv at varetage dette, kan vi selvfølgelig også være jer behjælpelige med myndighedshåndteringen.

Tilbud på etablering af grønt tag

Du kan trygt vælge os som samarbejdspartner af din LAR-løsning. Hos os finder du passionerede og uddannede regnvandskonsulenter, som har fokus på solide og langtidsholdbare løsninger udført med højeste kvalitet.
Ønsker du mere information om hvad vi kan tilbyde indenfor LAR eller et uforpligtende tilbud på anlæggelse af et grønt tag, er du meget velkommen til at kontakte os.