Græsarealer kan tåle uanede mængder af vand, hvorfor de er oplagte at anvende som LAR-løsning og aflede regnvandet her. En græsplæne kan have en meget kraftig nedsivningsevne, hvorfor regnvandet nedsiver utrolig hurtigt og derved ikke medfører gener for den ønskede brug af plænen.


Et nedsivningselement som er let tilgængeligt for de fleste

Økonomisk er dette nedsivningselement den mest overkommelige og kræver ikke de store ressourcer at etablere.
Græsarealer er der masser af i såvel offentlige som private øjemed, hvorfor de fleste har mulighed for at anvende denne LAR-løsning.

Herlevgårdsvej udenomsarealer

Regnvandskonsulent og anlægsgartner med arkitektonisk tilgang

Hos os finder du en samarbejdspartner med særdeles god viden og ekspertise indenfor LAR. Vi etablere, kun solide og langtidsholdbare løsninger vi kan stå indenfor.
Når det praktiske er sikret gennem høj kvalitet, sætter vi en ære i at lave smukke og dekorative løsninger, hvorfor vi også er anlægsgartnere med arkitektonisk tilgang.

Tilbud på etablering af græsareal som nedsivningselement

Vil du at høre mere om nedsivningselementer og hvad vi kan tilbyde? Eller ønsker du rådgivning og et uforpligtende tilbud på at anvende dit græsareal som nedsivningselement, er du meget velkommen til at kontakte os.