En faskine er en rigtig god løsning til at lede regnvand hurtigt væk fra belægninger og andre overflade, samt en god løsning til at afhjælpe problemstillingen med den manglende kapacitet i vores kloaksystem.


Hvad er en faskine?

En faskine kan være en form for kasse som nedgraves i jorden eller den kan opbygges af naturens egne materialer, som et hulrum i jorden som fyldes med f.eks. sten. Begge løsninger har samme formål og fungere som en midlertidig opbevaring af regnvandet, som kommer fra taget på en bygning, en terrasse eller lignende terræner, hvor regnvandet modtages. Vandet ledes fra nedløbsrørene via en sandfangs brønd hen i faskinen og herfra nedsiver regnvandet stille og roligt ned i jorden og ned i undergrunden.

Faskinen etableres minimum 40 cm. under jorden, hvorfor der er rig mulighed for at etablere belægning ovenpå i form af f.eks. fliser eller græs.

hegn i træ ved rækkehus

Få en del af tilslutningsbidraget tilbage

Grundet den manglende kapacitet i kloaksystemet, stiller flere kommuner krav om anvendelse af faskiner i nye boligområder. Anvendes en faskine og kan afløbene frakobles kloakken, tilbyder nogle kommuner at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget.

Tilbud på anlægning af faskine

Ønsker du mere information og rådgivning om hvordan en faskine virker og fordelene herved? Eller har du taget beslutningen og ønsker et uforpligtende tilbud på anlæggelse af en faskine, er du meget velkommen til at kontakte os.