Landskabsprojektet for Dronning olgasvej omfatter i hovedtræk følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding og tilhørende aptering
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder herunder granit
Afvanding i terræn, linjeafvanding og sokkelaffugtere
Trapper og ramper
Inventar, cykelstativer
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel