Bolig projekt Stenvænge

I samarbejde med Thormann A/S udfører vi Landskabsprojektet for Stenvænge som i hovedtræk omfatter i hovedtræk følgende:
Etablering af faste belægninger med afvanding og tilhørende aptering
Arbejdet omfatter mere specifikt følgende arbejder:
Forberedt terræn, bundopbygninger og belægningsarbejder
Afvanding i terræn, linjeafvanding og sokkelaffugtere
Kantafgrænsning i beton og stål
Terrænmure
Trapper og ramper
Håndlister og værn
Inventar, skilte og forberedelse til nedgravede affaldscontainere
Belysningsanlæg ift. Placering 
Tilpasning til tilstødende eksisterende terræn og befæstelser, herunder opretning af belægninger langs skel